Rottemidler er giftige og kan kun håndteres av skadedyrfirmaer som har godkjenning, Foto: Istockphoto.com

Lite ulovlige muse- og rottemidler i butikkene

Miljødirektoratet har sjekket salg av muse- og rottemidler i omlag 90 butikker over hele landet.  Vi fant lite salg av ulovlige produkter. 

Biocidforskriften

Biocidforskriften regulerer godkjenning av muse- og rottemidler i Norge. Fra 2012 ble det innført restriksjoner som begrenser bruken av disse.

Miljødirektoratet er godkjenningsmyndighet for biocidprodukter.

Privatpersoner har ikke lov til å bruke rottemidler. Disse inneholder svært giftige stoffer som gjør at dyr som spiser midlene dør av indre blødninger. Det gjelder også hvis mennesker får stoffene i seg. 

Privatpersoner kan bruke musemidler innendørs, men må plassere dem i åtestasjoner. De giftigste midlene er bare tilgjengelig i ferdigfylte åtestasjoner som ikke kan åpnes.

– Det er betryggende at butikkene følger reglene og ikke selger rottemidler til privatpersoner, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Gro Hagen.  

Miljødirektoratet har sjekket utvalget av muse- og rottemidler i butikker som selger slike midler, som jernvare- og fargehandlere, byggevarehus, hyttebutikker og hagesentre.  Det ble bare funnet to tilfeller av ulovlige produkter, og gamle utgåtte produkter i ti butikker.

Vi kontrollerte også om butikkene solgte rottemidler til privatpersoner og om etikettene for godkjente musemidler inneholdt nødvendig informasjon blant annet om riktig bruk. Her var det lite å sette fingeren på. 

Giftig for dyr og mennesker

Midlene til å bekjempe rotter og mus inneholder svært giftige stoffer. De er dødelige hvis man får i seg store nok mengder, og kan være skadelige ved mindre inntak. Privatpersoner har bare lov til å bruke midler mot mus. De må legges i åtestasjoner, og bare innendørs. Åtestasjonene skal ha en lukkemekanisme som gjør dem vanskelige å åpne for barn.

Privatpersoner har ikke lov til å bruke rottegift til å bekjempe rotter. De strenge reglene er for å beskytte barn og husdyr, og for å redusere at giften sprer seg til andre dyr som spiser smågnagere. 

– Stoffene brytes sakte ned i naturen, og de kan hope seg opp i organismer og i næringskjeden. I norske undersøkelser er stoffene funnet blant i annet kongeørn, hubro, rev og ulv. Det er derfor svært viktig at de som selger produktene følger reglene, og vår kontroll viser at de aller fleste gjør det, sier Hagen. 

Må bruke skadedyrfirmaer

Det er bare profesjonelle skadedyrfirmaer som har lov til å benytte rottegift. Ansatte i disse firmaene har fått opplæring i hvordan de skal bruke midlene, og firmaene må ha godkjenning fra myndighetene. Privatpersoner må kontakte godkjente firmaer hvis de trenger hjelp til å bli kvitt rotteplager på egen eiendom. Det samme gjelder for gårdeiere, borettslag og i landbruket.  

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Cathrine Skjærgård
produkttilsynseksjonen
telefon 958 98 306

Tema