EU skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Foto Torgrim Asphjell

EU foran planen med kutt i klimagassutslipp

Klimagassutslippene i EU er reduserte med fire prosent fra 2013 til 2014. Siden 1990 er utslippene av klimagasser redusert med 23 prosent. Det er mer enn EUs mål for reduksjon i klimagassutslipp innen 2020.

Det viser rapporten “Trends and projections in Europe 2015” fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), som ble lagt fram i dag.

Rapporten viser også hvordan klimagassutslippene forventes å utvikle seg i EU framover. EU har et mål om å redusere klimagassutslippene med  minst 40 prosent innen 2030.

Relaterte lenker

Tema