Denne baderingen og badeballen inneholder de forbudte stoffene ftalater og er blitt trukket tilbake fra markedet. Fotot: Miljødirektoratet.

Forbudt stoff funnet i badeleker

Miljødirektoratet har gjennomført kontroller av farlige stoffer i leketøy. Det ble funnet forbudte ftalater i to badeleker i Norge. Det er den samme importøren som har importert begge lekene. Salget av lekene er stanset. 

Ftalater

Ftalater er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes til mykgjøring av plast, hovedsakelig PVC-plast.

Enkelte av stoffene kan skade forplantningsevnen og noen er også miljøskadelige.

Mange ftalater er forbudt i leketøy og noen er også forbudt i småbarnsprodukter.

Ftalater er regulert gjennom leketøyforskriften og REACH-forskriften.

Regelverket gjelder i hele EU/EØS-området.

Les mer om leketøy og farlige stoffer på erdetfarlig.no

Miljødirektoratet har i vinter deltatt i en tilsynsaksjon med myndigheter i åtte andre europeiske land. Både i Norge og i EU har myndighetene stor oppmerksomhet mot leketøysbransjen for å sikre at lekene som selges er trygge. I aksjonen ble leker til barn under 3 år kontrollert for innhold av forbudte ftalater og tungmetaller.  Over 400 leker ble sendt til analyse.

- Barn er særlig følsomme for påvirkninger av kjemikalier. De minste barna er spesielt utsatte da de putter lekene i munnen. Derfor er regelverket for leker til barn under 3 år særlig strengt, forteller tilsynsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

-  Formålet med denne aksjonen var å kontrollere at lekene som importører og forhandlere selger i Norge, overholder det strenge regelverket, sier Bjørnstad.

Importøren har ansvaret

Miljødirektoratet sendte 15 plastleker fra norske butikker til analyse for innhold av forbudte ftalater. Det ble funnet ftalater i to produkter, badering og badeball, begge fra samme importør. Produktene er hovedsakelig solgt i en rekke svømmehaller og badeland rundt om i landet. Salget av lekene er stanset. Importøren ble pålagt å informere kundene sine om at det var funnet ulovlige ftalater i badelekene.

Produktene er laget av plast, og ftalatene er tilsatt for å gjøre plasten myk.  De ble importert til Norge for 5- 10 år siden, men har vært omsatt helt frem til Miljødirektoratet foretok kontrollen og fikk stanset salget.

- Det er importøren som har ansvaret for at et produkt ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Det er derfor viktig at forhandler og importør har kunnskap om varene som selges, sier Bjørnstad. 

Forbudt siden 1999

De første ftalatene ble forbudt i Norge allerede i 1999. Siden har flere av stoffene i denne stoffgruppen blitt forbudt. I den europeiske kontrollen ble ftalater funnet i 27 av 228 kontrollerte plastleker. Leketøy som ikke overholder regelverket blir meldt i et informasjonssystem, RAPEX, om farlige forbrukerprodukter i Europa. Dermed kan myndighetene i alle europeiske land sikre at salget av produktene stanses.

Ingen leker med for mye tungmetaller er funnet i Norge

I den samme kontrollen ble det sjekket om leketøy inneholder for mye tungmetaller. Omlag 150 forskjellige leketøyer på det norske markedet ble scannet.  Fire leker ble valgt ut og sendt til testing for utlekking av metaller i laboratorium. Alle lekene tilfredsstilte kravene i leketøyforskriften.

- Vi er fornøyd med at produsentene og importørene overholder kravene når det gjelder tungmetaller, sier Bjørnstad. 

Kontakt

seksjonsleder Ragnhild Orvik
produkttilsyn
telefon 970 91 035

senioringeniør Kari Løkken
produkttilsyn
telefon 932 65 334

Tema