Nyheter

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Forskerne... 14.02.19

Mikroplast i flere prøver på norsk kontinentalsokkel

Det ble funnet mikroplast i flere prøver av havbunnen i Nordsjøen og Barentshavet og i... 13.02.19

Fluorholdige gasser – endret regelverk

Fra 14. desember 2018 er det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser i Norge. Disse gassene er sterke klimagasser og reglene er skjerpet for å redusere... 07.02.19

Felling av moskus er i gang

Statens naturoppsyn (SNO) har denne uka avlivet fire moskuser på Dovrefjell. Innen 15.... 06.02.19

Utslipp og avfall: Rapportering av egenkontroll for 2018

1. februar åpnet skjemaene for bedriftenes egenkontroll av fjorårets utslipp og avfall til den statlige forurensningsmyndigheten. 05.02.19

Klimagassutslipp gir ekstrem oppvarming på Svalbard

Globale utslipp av klimagasser i ferd med å forandre Svalbard dramatisk, viser ny rappor... 04.02.19

Nasjonal ramme for vindkraft: Miljødirektoratets anbefalinger

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert vår anbefaling til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid om større arealer som av natur- og miljøhensyn er uegnet f... 01.02.19

Verdifulle våtmarker vises på nett

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar lanserer Miljødirektoratet en kartløsning for... 01.02.19

Verneverdig natur identifisert

Fylkesmennene har nå identifisert aktuelle områder som møter kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern. 01.02.19

Skjeggkre-middel tillates

Miljødirektoratet godkjenner at et insektmiddel kan brukes mot skjeggkre. Uttestingen av... 01.02.19