Webinar 8. mai om barrierer og muligheter i kommunalt klimaarbeid

Tirsdag 8. mai kl. 10-11 er det webinar om om hvordan kommunene kan utnytte tradisjonelle virkemidler mest mulig effektivt, og mulighetene som ligger i gå mer aktivt inn i omstillingsprosessene i lokalsamfunnet.

Cicero senter for klimaforskning, Civitas og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en studie for å analysere potensial og barrierer for lokale klimatiltak. Under webinaret vil forfatterne av rapporten gi praktiske tips til kommunene.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret starter kl. 10.00 og varer ca. 60 min.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.