Webinar 13. desember om ny varslingstjeneste for lokal luftforurensning

Torsdag 13. desember kl. 10-11 blir det webinar for kommunene om en landsdekkende tjeneste for varsling av lokal luftkvalitet. Denne ble åpnet som testversjon for kommunene i november i år.

Varslingstjenesten gir informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning, og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd.

Webinaret er gratis men krever at du registrere deg på forhånd.