Temamøte om spredningsvurdering og massehåndtering

Miljøringen inviterer til temamøte om spredningsvurdering og massehåndtering.

Presentasjonene vil belyse forvaltning og håndtering av ulike massetyper, bl.a. rene og forurensede masser, masser som inneholder svartelistede arter, tunellmasser, og bruk av massene til ulike formål.

Program og påmelding hos Miljøringen.