Sevesokonferansen 2016

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 21. september 2016.

Praktisk info

Tid: 21. september, klokka 9.30 –17.00

Sted: Quality Hotel Tønsberg

Påmelding: Innen 25. august til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Konferansen er en viktig møteplass for virksomheter underlagt storulykkeforskriften og myndighetene som forvalter den.

Tema