Seminar om handel med tømmer og treprodukter (EUs tømmerforordning)

Har du oversikt over regelverket? Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet inviterer til seminar i Oslo om handel med tømmer og treprodukter (EUs tømmerforordning).

Praktisk info

Tid: 11. desember 2015

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo

Påmeldingsfrist er gått ut.
Seminaret er gratis.

Program

Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området så vi oppfordrer deg til å reise kollektivt.

For mer informasjon, kontakt:

* seniorrådgiver Liv-Stephanie Bantle, Arts- og vannavdelingen

* sjefingeniør Brian Wennberg, Tilsyn- og miljødataavdelingen

Regelverket gjelder både for virksomheter som plasserer tømmer og treprodukter for første gang på EU/EØS-markedet og forhandlere som selger eller kjøper slikt tømmer og treprodukter. I tillegg omfattes norskprodusert tømmer og treprodukter.

Virksomheter som omfattes må vise tilbørlig aktsomhet («due diligence»). Aktsomhetssystemet skal blant annet sikre lovligheten av tømmeret eller treproduktet.

Delta på seminaret og lær mer om hvordan regelverket berører deg som virksomhet eller forhandler.

Tema