Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet

Rydde marint søppel? Slik får du støtte

Miljødirektoratet ønsker gode søknader til tiltak mot marin forsøpling. Vi inviterer derfor til frokostseminar 11. desember 2018 for å informere om støtteordningen for 2019, og hva vi legger vekt på når vi innvilger penger til prosjekter.

Frokostseminaret

Tid: Tirsdag 11. desember klokka 8 – 10.30

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr i Oslo

Seminaret strømmes direkte på nett 

På seminaret presenterer vi gode eksempler på prosjekter som fikk støtte i år.

Program: 

08:00 Servering av lett frokost

08:30 Velkommen v/Miljødirektoratet

08:35  Innlegg v/statssekretær Atle Hamar Klima-og miljødepartementet

08:55 Presentasjon av utvalgte prosjekter fra 2018

  • Naturvernforbundet
  • Jæren Friluftsråd 
  • Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS
  • Lofoten Avfallsselskap AS

09:35 Slik søker du støtte til tiltak mot marin forsøpling 2019 v/Miljødirektoratet

10:05 Spørsmål fra salen

10:20 Oppsummering

Påmeldingsfrist er 8. desember

Kontakt

Spørsmål kan sendes  per e-post:
tilskuddmf@miljodir.no 

Tjenester og verktøy