Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet

Rydde marint søppel? Slik får du støtte

Miljødirektoratet ønsker gode søknader til tiltak mot marin forsøpling. Vi inviterer derfor til frokostseminar 11. desember 2018 for å informere om støtteordningen for 2019, og hva vi legger vekt på når vi innvilger penger til prosjekter.

Seminaret er over. 

Presentasjonene fra seminaret finner du her:

Se opptak av presentasjonene på YouTube 

Kontakt

Spørsmål kan sendes  per e-post:
tilskuddmf@miljodir.no 

Tjenester og verktøy