Nordisk konferanse om vanndirektivet

Nordisk konferanse om vanndirektivet

Miljødirektoratet er vertskap for årets konferanse som holdes i Trondheim 13. – 15. september 2017. Møtet er en viktig arena for å utveksle erfaringer og kunnskap blant de nordiske landene, samtidig som den styrker nettverk og samarbeidsmuligheter på tvers av grensene.