Nasjonal vannmiljøkonferanse og forskningsdag

Miljødirektoratet samler Vann-Norge til forskningsdag 26. mars 2019 og bred konferanse 27. og 28. mars om vannrelaterte spørsmål og utfordringer, nettverksbygging og oppstart for neste runde oppdaterte og justerte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Forskningsdag og konferanse om vannmiljø

Forskningsdagen: 26 mars 2019

Nasjonal vannmiljøkonferanse: 27. og 28. mars 2018

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo.

Program og påmelding blir tilgjengelig januar 2019.

Forskningsdag 26. mars 2019

Forskningsdagen blir fylt med foredrag fra framtredende norske vannforskere. Dagen før Vannmiljøkonferansen.

Det blir foredrag både om ferskvann og kystvann. Vi berører dokumentasjon og økologisk effekt av klimaendringer, plastforurensing i vann, nye overvåkingsmetoder som fjernmåling og bruk av DNA, og vi presenterer resultater fra programmene for vannovervåking. 

Nasjonal vannmiljøkonferanse 27.-28. mars 2019

Vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene skal justeres og oppdateres: hvor langt har vi kommet med å nå miljømålene, hva trengs av nye tiltak, hva har vi lært, og hvordan får vi nye og forbedrede planer og tiltaksprogram?

1. april 2019 skal planprogram for den justerte og oppdaterte planen på høring. Dette er planen for planleggingen: hvem skal gjøre hva når?

Samtidig høres også dokumentet "Hovedutfordringer for vannregionen: hvordan står det til med vannet i regionen vår? Hva er hovedutfordringene for vannmiljøet?".

Målgrupper

  • sektormyndigheter
  • politikere
  • planleggere på kommunalt og regionalt nivå
  • interesseorganisasjoner
  • bransjer
  • forskere
  • konsulenter

Tema