Nasjonal elvemuslingkonferanse

Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Trøndelag og Miljødirektoratet inviterer til nasjonalt seminar om elvemusling i Bergen, 13.-14. november 2018. Påmelding innen 22. oktober 2018.