Kurs MR-RISG i forurensningsforskriftens kap. 2 og veileder TA-2553

MR-RISG er et av Miljøringens faste kurs. Det ble sist holdt i 2012 med stor interesse og deltakelse fra saksbehandlere på forurenset grunn. I år avholdes to kurs, og neste gang kurset settes opp igjen er i 2017.

Praktisk info

Kurset avholdes på to tidspunkter:

1) onsdag 14. til torsdag 15. oktober 2015
eller
2) mandag 19. til tirsdag 20. oktober 2015 

Program og påmelding

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2015 (begrenset antall plasser)

Formål

Kurset gir deltakerne en grundig og praktisk gjennomgang av saksbehandling etter forurens-ningsforskriften kap. 2 og Miljødirektoratets veileder TA-2553. Andre relaterte forskrifter berøres også. Kurset vil omhandle tolkning og praktisk bruk av regelverket i tilstandsklassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Målgrupper

Kurset er spesielt rettet mot kommunene og andre som vurderer og gjennomfører opprydding på forurenset grunn. Det vil si saksbehandlere i ulike etater hos kommunene og fylkesmennene, rådgivere innen miljøgeologi og miljøteknikk, entreprenører på grunnarbeid samt eiendomsutviklere og problemeiere som må ta hensyn til forurenset grunn.

Gjennomføring

Kurset arrangeres av Miljøringen med Multiconsult som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller. 

Multiconsult Miljøgeologi er et av Norges største og ledende fagmiljø innen kartlegging og tiltaksvurdering av forurenset grunn. Faglederne Gunnar Brønstad, Anne Kristine Søvik og Solveig Lone vil holde forelesninger og har ansvaret for gjennomføringen av kurset. I tillegg bidrar entreprenør på grunnarbeider og godkjent massemottak med foredrag om praktisk kunnskap og erfaringer de har med håndtering av forurenset masse.

Utbytte og engasjement blir også sikret ved at Miljødirektoratet deltar både som foredrags-holder og med flere deltakere på kurset og gruppearbeidene. Miljøringens styre er også repre-sentert med observatører på kursene.

Tema