Miljødirektoratet inviterer til konferansen 19. november hvor ulike brukere av fjorden er invitert til å gi innspill. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Helhetlig plan for Oslofjorden - innspillskonferanse 19. november

Hva betyr Oslofjorden for deg? Hvordan tenker du at den kan ivaretas på best mulig måte for framtidige generasjoner? Du kan dele dine meninger - og samtidig bli oppdatert på forholdene i fjorden - på innspillskonferanse i Oslo mandag 19. november. Konferansen strømmes på nett.

Innspillskonferanse

Konferansen strømmes åpent her.

Stortinget har enstemmig bedt regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Planen skal omfatte sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder. Kommuner, fylker og brukere av fjorden i dette området skal involveres i arbeidet.

Miljødirektoratet inviterer til konferansen 19. november hvor ulike brukere av fjorden er invitert til å gi innspill. Her skal utfordringer konkretiseres, kunnskap legges på bordet og innspill til hvordan planen kan utformes foreslås. Innspillene blir viktig grunnlag for den videre organiseringen av arbeidet. 

Send oss gjerne bilder som viser hva Oslofjorden betyr for deg, og som kan bli brukt under selve konferansen, og de viktigste momentene å vektlegge i en helhetlig plan for Oslofjorden - per e-post til: oslofjorden@miljodir.no

Påmeldingsfristen er utløpt

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Eyvor Kristin Aas
seksjon for vannforvaltning
telefon: 975 16 976

Tema