Fagsamling for kommuner med delegert forvaltningsmyndighet for verneområder

Miljødirektoratet inviterer til et todagers fagseminar for kommuner som har fått delegert forvaltningsmyndighet for verneområder.

PRAKTISK INFO

Tid: 7.- 8.november

Sted: Scandic Hell Hotell (nær Trondheim lufthavn Værnes)

Program

Bindende påmelding innen 13. oktober

Seminaret vil omhandle temaer knyttet til forvaltning av verneområder, med særlig fokus på kommunenes ansvar og myndighet.

Sentrale temaer vil være gjeldende lovverk, skjøtsel og tiltak, besøksstrategi i verneområder, i tillegg til eksempler på kommunenes og fylkesmannens erfaringer med verneområdeforvaltning.

Fagseminaret vil spesielt rette seg mot saksbehandlere i kommunene, men er også aktuelt for ledere i administrasjonen og politikere som har vedtaksmyndighet i saker som gjelder verneområder.

Miljødirektoratet dekker overnatting og mat, deltakerne dekker reise til/fra samling.

Påmelding

Kontaktperson påmelding: Kristin Sundal

Kontaktperson faglig program: Line Løvås