Biologisk mangfold - fra kunnskap til politikk

Hvordan kan vi omsette kunnskap om biodiversitet i politikk og hvilke utfordringer oppstår i denne sammenhengen? NTNU og Miljødirektoratet arrangerer fagseminar på NTNU i Trondheim 7. februar.

Praktisk info

Tid: Onsdag 7. februar, kl 14.30-17.30

Sted: NTNU, Teknologibygget/ Sverresgate 12, Auditorium A 1

Påmeldingsfrist: 5. februar

Program med påmeldingslenke

Seminaret innledes med av en verdens ledende aktører innenfor miljøfeltet, Sir Bob Watson, leder av naturpanelet (IPBES – the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) som er motstykket til FNs klimapanel (IPCC).

Watson er tidligere leder av klimapanelet og har hatt sentrale roller i FN, Verdensbanken og NASA, samt jobbet som vitenskapsrådgiver for USAs tidligere visepresident Al Gore.

Sammen med Watson vil internasjonale ledende eksperter belyse relevante faktorer som koblingen mellom klima og biodiversitet, utfordringer og muligheter knyttet til den globale kunnskapsdugnaden på miljø samt hvordan kommersielle interesser påvirker forskningen innen biologisk mangfold.

Formålet er å drøfte hvordan kunnskapen om biologisk mangfold kan gjøres mer relevant for politikere og beslutningstagere slik at den kan gi konkrete resultater for en bærekraftig utvikling nasjonalt og globalt.

Å styrke kunnskapen og samhandlingen mellom politikk og vitenskap er en forutsetning for at verden skal lykkes med å ta vare på naturen for framtida.

Temaene og diskusjonen på seminaret er svært aktuelle i forkant av det sjette plenumsmøtet i det internasjonale naturpanelet, IPBES, som holdes i Colombia 19.- 24. mars.

Ellen Hambro åpner seminaret, sammen med rektor på NTNU, Gunnar Bovim.

Seminaret er åpent for alle.

Meld deg på

Tema