Snøskuter på sjøen ved Uummannaq, Grønland. Foto: Lawrence Hislop/GRID Arendal

Opptak fra seminar om klimaendringer i Arktis 15. juni 2017

Her kan du se presentasjonene og dialogen om klimaendringer i Arktis fra seminaret "Arktis slik vi kjenner det - en saga blott?" fra 15. juni 2017. Seminaret ble arrangert av Miljødirektoratet og Polarinstituttet.

Arctic Monitoring Assessment Programme (AMAP) er en arbeidsgruppe under Arktisk Råd som overvåker og dokumenterer klima- og miljøendringer i Arktis. Denne våren ferdigstilles to viktige rapporter fra AMAP – en om snø, vann, is og permafrost, og en om tilpasning i et Arktis i rask endring.

Les rapportene:

 

Se opptak fra seminaret

09:00-10.00: Er Arktis slik vi kjenner det en saga blott?

Ordstyrer: Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt

10.15-11:15: Hvilke utviklingstrekk ser vi i samfunn og økonomi i nord?

Ordstyrer: Lars-Otto Reiersen, AMAP

11:45-12:45: Dialog: Fra kunnskap til handling

Betydningen av klimaendringer i Arktis for mennesker, samfunn og økonomi

  • Paneldeltakere: Grete Hovelsrud (Nord universitet), Martin Sommerkorn (WWF), Kim Holmen (Polarinstituttet), Svein D. Mathisen (Reindeer Centre), Ketil Isaksen (MET).

Hva må gjøres? Utslippskutt, tilpasning, omstilling. Hvordan bruke kunnskapen fra AMAP?

  • Paneldeltakere: Olav Schram Stokke (UiO og FNI), Solrun Figenschau Skjellum (Miljødirektoratet), Fredrik Juell-Theisen (KLD), Lars-Otto Reiersen (AMAP), Therese Håkonsen Karlseng (KS) og Anatoli Bourmistrov (Nord universitet).

Ordstyrer: Espen Larsen, Miljødirektoratet

Kontakt:

Sjefingeniør Marianne Kroglund, internasjonal seksjon, mobil 48005055

Tema