Aktuelt

Seminar for eksportører og importører av avfall

Aktører som jobber med eksport og import av avfall inviteres til Miljødirektoratets årlige seminar. På seminaret torsdag 4. april orienterer vi om endringer i regelverket for... 29.01.19

Forbud mot sjødeponi – utredning av konsekvenser

Gruvedrift medfører behov for å deponere avgangsmasser. Et forbud mot deponering i sjø k... 25.01.19

Fangst av laks opp i sjø, ned i elv

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden... 24.01.19

Industriutslippsdirektiv-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv... 24.01.19

Behov for kunnskap om konsekvenser av klimaendringer

Det finnes betydelig mer kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker norsk natur og... 22.01.19

Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder for 2018 skal gjøres i Miljødirektoratets... 22.01.19

Statlig sikrede friluftslivsområder og Skjærgårdstjenesten – seminar for fylkeskommunene

Miljødirektoratet inviterer til oppstartsseminar for fylkeskommunene på Gardermoen 4. april i forbindelse med overføring av oppgaver knyttet til de statlig sikrede friluftslivso... 21.01.19

Webinar 12. februar om biogassprosjekter i kommunene

Tirsdag 12. februar kl. 10.00 blir det webinar om biogassprosjekter. Hvilke muligheter har kommunene, og hva er de viktigste erfaringene fra de som har gjennomført tiltak? 21.01.19

Webinar 29. januar om klimatilpasning i kommuner

Tirsdag 29. januar kl. 10.00 blir det webinar for kommunene om nye statlige planretningslinjer (SPR) for klimatilpasning. 21.01.19

Ny miljøgift funnet i dyr i Oslofjorden

For første gang er miljøgiften dekloran pluss funnet i flere marine arter i Oslofjorden.... 18.01.19

114 kull med fjellrev født i Skandinavia i 2018

Den første felles overvåkningsrapporten for fjellrev i Norge og Sverige viser en god vek... 16.01.19

Tilråding om skogvern i Brønnøy

Miljødirektoratet tilrår å redusere arealet i et foreslått skogvernområde i Nordland.... 14.01.19

GPS-merker villrein i Nordfjellaområdet

Inntil 15 villrein i Nordfjellaområdet i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud skal... 11.01.19

Tap av sau til rovvilt historisk lavt

Tap av sau og lam forårsaket av rovvilt viser samlet sett en ytterligere nedgang etter... 10.01.19

Håndtering av jord og stein som ikke er forurenset

Miljødirektoratet har laget et faktaark om hvilke krav forurensningsloven stiller til... 10.01.19

Nyttig å vite om biobasert og bionedbrytbar plast

Miljødirektoratet har sammenstilt kunnskap om plast som er basert på biologisk materiale... 10.01.19

Kjetil Hillestad ny kommunikasjonsdirektør

Kjetil Hillestad (53) begynte i jobben som kommunikasjonsdirektør i Miljødirektoratet ve... 09.01.19

Nye regler for farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

EU har vedtatt flere endringer i direktiv for elektriske og elektroniske produkter (RoHS 2). 08.01.19

Webinar 15. januar: Hvordan bestille et klimavennlig bygg?

Tirsdag 15. januar kl. 10.00-11.00 blir det webinar for kommunene om hva de kan gjøre i innkjøpsfasen for at nye bygg skal bli så klimavennlige som mulig. 08.01.19

Rydde marin søppel – søk støtte innen 31. januar

Nå kan du søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og... 03.01.19

Tjenester og verktøy

Kalender

februar 2019
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
Kommende arrangement