Aktuelt

323 villrein drept av lynet

En villreinflokk på Hardangervidda ble hardt rammet av lynnedslag fredag. Blant 323 drep... 28.08.16

Oppdatert veileder for klima og energiplanlegging

Kommuner og fylkeskommuner skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, energieffektivisering og omlegging til miljøvennlig energi. Miljødirektoratet har oppdatert... 26.08.16

Høge nivå av svoveldioksid i Aust-Finnmark

I grenseområda mot Russland var nivåa av svoveldioksid i 2015 over grenseverdiane som... 24.08.16

Jakter på hoder for å kartlegge CWD

Hoder fra elg, hjort og villrein trengs for å kartlegge sykdommen chronic wasting diseas... 24.08.16

Søk om CITES-tillatelse elektronisk

Miljødirektoratet tilbyr nå muligheten til elektronisk søknad om tillatelser etter konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Elektronisk søknad gjør det... 23.08.16

Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. 15. oktober 2016 er fristen for å søke oss om midler for 2017. 22.08.16

Vellykket sektorsamarbeid for naturen

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold har i perioden 200... 22.08.16

Miljødirektoratet foreslår gebyrfinansiering av kasserte fritidsbåter

Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter har blitt et betydelig lokalt miljøproblem.... 21.08.16

Påviste rovviltskader stadig ned

Så langt i år er det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge, og det er færre en... 18.08.16

Nordisk Workshop om Product Environmental Footprint

Gratis workhop i Oslo om verktøyet Product Environmental Footprint (PEF) brukt i arbeidet med sirkulær økonomi. Foredrag av blant annet Michele Galatola og Edgar Hertwitch. ... 15.08.16

Produktsikkerhet i sports- og fritidsbransjen

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til... 10.08.16

Krepsingen har startet

Lørdag 6. august åpnet fisket etter edelkreps i Norge. Ettersom edelkrepsen i Norge er... 08.08.16

Kan felle sju bjørnar på lisens

Totalt sju bjørnar kan fellast under lisensfellinga som startar 21. august. Miljødirekto... 05.08.16

Sevesokonferansen 2016

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 21. september 2016. 01.08.16

Viktige endringer i forurensnings- og avfallsregelverket fra 1. august

Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får... 01.08.16

EU-høring om biocider som oppfyller eksklusjonskriteriene

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om åtte muse- og rottemidler skal få fornyet godkjenning. 25.07.16

Nasjonalt restaureringsseminar

Det årlige restaureringsseminaret arrangeres 30.-31. august i Trondheim og inkluderer befaringer på tre aktuelle prosjekter. 14.07.16

Handlingsplan mot stillehavsøsters

Stillehavsøstersen sprer seg langs store deler av kysten.  Den er en uønsket fremmed art... 08.07.16

Tjenester og verktøy

Kalender

mai 2017
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Kommende arrangement