Høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien (2017/3203)

Klima- og miljødepartementet publiserte i august 2013 en norsk avfallsstrategi. For å fylle kravene til en nasjonal avfallsplan i EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EC), er det nødvendig å supplere strategien. Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til to vedlegg til den norske avfallsstrategien. Denne høringen gjelder et vedlegg som omhandler status for avfallsbehandling og infrastruktur, og behov for nye ordninger og endringer i infrastruktur.

Rammedirektivet om avfall krever at landene skal påse at relevante berørte parter og myndigheter og offentligheten har mulighet til å delta i utarbeidingen av nasjonal avfallsplan og program for avfallsforebygging. For å dekke dette kravet legger vi på vegne av Klima- og miljødepartementet et utkast til slikt vedlegg ut på høring.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk, Skjema finner du på denne siden.

Avfallsstrategien og vedlegget til avfallsstrategien (om infrastruktur) finner du i høyremenyen, sammen med en engelsk utgave og en uoffisiell norsk oversettelse av rammedirektivet om avfall.  

Høringsfrist er 30. juni 2017.

Høringsdokumenter

Vedtak

Tema

Relaterte lenker