Grønt Punkt Norge : vedlegg om avfallsforebygging til den norske avfallsstrategien

Det er viktig at avgjørelser om bruk av emballasje ikke styres av populisme, men fattes på vitenskapelig grunnlag. Plastbæreposer i det norske markedet utgjorde i 2014 ca. 14 000 tonn, ikke 20 000 tonn som Miljødirektoratet har anslått. Basert på innrapporterte tall til Grønt Punkt Norge For å oppnå nye materialgjenvinningsmål for plastemballasje bør det vurderes om det bør stilles krav til at det skal sorteres ut plastemballasje på nye byggeprosjekter, da denne bransjen er storbruker av plastemballasje. På sikt bør det også vurderes om det skal stilles krav til utsortering av annen plast i forbindelse med sanering av bygg. GPN mener at utvidet produsentansvar og kollektive returordninger er virkemidler som også bør vurderes i forbindelse med gjenvinning av tekstilavfall. For at offentlige innkjøp skal fungere optimalt må miljø veies tyngre enn i dag. Ofte vil økonomiske hensyn være mer tungtveiende enn miljøhensyn. Dette bør reguleres tydeligere. Ombruksemballasje for drikkevare fremstår som irrelevant løsning i dagens situasjon, da det er lite eller ingenting som tyder på at ombruk av drikkevareemballasje er en god løsning i Norge i dag.
Uttalelse fra:
Eirik Oland
Firma:
Grønt Punkt Norge
Emne:
vedlegg om avfallsforebygging til den norske avfallsstrategien
Epost:
eo@gpn.no

Høringsdokumenter