Foreslår økte pantesatser (2017/3548)

Miljødirektoratet sender forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, på høring. Forslaget omfatter blant annet høyere pantesatser, og skal sikre fortsatt høy innsamling og ressursutnyttelse av drikkevareemballasje.  

Innsamling av drikkevareemballasje er viktig for å redusere forsøpling og øke ressursutnyttelsen når den ender som avfall. Selv om vi har gode innsamlingssystemer for drikkevareemballasje i Norge, er det mulig å samle inn en større andel enn i dag. Pantesatsene er et svært viktig virkemiddel for å øke innsamlingen av drikkevareemballasje, og har ikke vært justert siden begynnelsen av 1990-tallet. Den reelle verdien av panten justert for prisstigning er i dag om lag halvert for de mindre flaskene og boksene. Det er også påpekt at pantebeløpet ikke er høyt nok til å unngå at flasker og bokser kastes i naturen og sikre ønsket innsamling i panteordninger i dag.

Miljødirektoratet sender derfor forslag til endrede pantesatser på høring. Forslaget innebærer en endring av avfallsforskriften kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer.  

Vi foreslår at pantesatsen for handel mellom videreforhandler og forbruker for drikkevareemballasje med påfylt volum mindre eller lik 50 cl endres til 2 kroner per enhet og at pantesatser mellom videreforhandler og forbruker for drikkevareemballasje med påfylt volum over 50 cl endres til 3,00 kroner per enhet.

Forslaget omfatter i tillegg til endring av pantesatsene et forslag om åpning for bruk av særskilte pantesatser, krav til merking med pantesats og en presisering av at differensiert pantesats skal følges. 

Høringen gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til endringer i kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer og høringsnotat med vurdering av konsekvenser av forslaget. Skjema for å gi høringsuttalelse finner du på denne siden. Det er også mulig å sende inn en høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. 

Høringsuttalelser vil bli fortløpende publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Vi ber om kommentarer til forslaget innen 26. september 2017. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Alice Haukelidsæter

06.12.17

Firma: Alice Haukelidsæter

Miljøagentene Nesttun

11.10.17

Firma: Miljøagentene Nesttun

Miljøagentene Tara og Mira

11.10.17

Firma: Miljøagentene Tara og Mira

Miljøagentene Kringlebotn

11.10.17

Firma: Miljøagentene Kringlebotn

Sverre A.Stakkestad

11.10.17

Firma: Sverre A.Stakkestad

Avfall Norge

09.10.17

Firma: Avfall Norge

Miljøagentene: Øk panten

26.09.17

Firma: Miljøagentene

Infinitum AS og Bryggeri- og Drikkevareforeningen : Høringsuttalelse til forslag om økte pantesatser

25.09.17

Firma: Infinitum AS og Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Fredrik Hermansens Minnefond: Øke pantesatsene

13.08.17

Firma: Fredrik Hermansens Minnefond

Privat: Pant

12.07.17

Firma: Privat

Privat: Auke pantesatsen

11.07.17

Firma: Privat

privat: pantesatser

11.07.17

Firma: privat

SBS Radio: Høyere pant

11.07.17

Firma: SBS Radio

Sivilperson: Foreslåtte nye pantesatser

11.07.17

Firma: Sivilperson

Privat person : På tide å øke panten.

11.07.17

Firma: Privat person

Torgrim Hallvardson Rygnestad: Pant...

26.06.17

Firma: Torgrim Hallvardson Rygnestad

Tema

Relaterte lenker