Foreslår nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028)

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til forskrift for å regulere bruk av lettere forurenset betong- og teglavfall til ulike gjenbruksformål. Forslaget inneholder i tillegg bestemmelser om at malingslag, fuger mv. og tilstøtende betong og tegl med høye konsentrasjoner av PCB fjernes og behandles slik at PCB som finnes i avfallet destrueres.

Bruk av lettere forurenset betong- og teglavfall til ulike gjenbruksformål kan i dag utføres uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten dersom det er "Forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper". Miljødirektoratet ønsker å presisere denne unntaksbestemmelsen i en forskrift for å tydeliggjøre eksisterende regelverk. Denne delen av forskriftsforslaget er således ingen endring av vår tolkning av eksisterende regelverk.

Forskriftsforslaget inneholder i tillegg bestemmelser om at malingslag, fuger, avrettingsmasser, murpuss, og tilstøtende betong og tegl med høye konsentrasjoner av PCB (Ʃ 7PCB er lik eller høyere enn 50 mg/kg) fjernes og behandles slik at PCB som finnes i avfallet destrueres.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 1. juni 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Kontakt

Hilde Valved, seksjon for avfall og grunnforurensning 

Vanja Alling, seksjon for avfall og grunnforurensning

betongavfall@miljodir.no

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker