Foreslår nye regler for bly, bisfenol A og fenol i leketøy (2017/3128)

Forslaget gjelder gjennomføring i norsk regelverk av planlagte endringer av det europeiske regelverket for leketøy.

Den nye reguleringen innebærer at tabell 3 og tillegg C i vedlegg II i leketøyforskriften endres. Bakgrunnen for endringen er nye data for disse stoffene som tilsier at grenseverdiene bør gjøres strengere.

Regelverket forventes å bli vedtatt i EU innen kort tid.

Endringene vil gjelde fra samme dato som i EU, dvs 18 måneder og 1 dag etter at endringsdirektivene er publisert i Official Journal.

Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 5. mai 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker