Foreslår ny forskrift om kommunal beredskap (2016/11111)

Miljødirektoratet sender forslag til nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning på høring. Bakgrunnen for forslaget er et behov for å tydeliggjøre kravene til den kommunale beredskapen etter forurensningsloven.

Forslaget til nytt kapittel 18A i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning tar sikte på å spesifisere kommunal beredskapsplikt nærmere. Forskriften skal etablere en klar avgrensning mot privat og statlig beredskap mot akutt forurensning.

Den skal videre bidra til samordning av den kommunale beredskapen mot akutt forurensing med privat og statlig beredskap i det nasjonale beredskapssystemet. I kapittelet innføres en plikt til å organisere kommunal beredskap mot akutt forurensning gjennom interkommunalt samarbeid.

Forskriftsregulering av kommunal beredskap mot akutt forurensning skal sikre enhetlig praksis ved at alle landets kommuner får samme krav, samt gjøre det klarere både for statlige myndigheter og kommunene selv hva som forventes av kommunene.

Høringen gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til nytt kapittel 18A i forurensningsforskriften, samt utdypende kommentarer til de foreslåtte endringene. Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Vi ber om kommentarer til forlaget innen 1. april 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Nordland

12.05.17

Firma: Fylkesmannen i Nordland

Bergen kommune

18.04.17

Firma: Bergen kommune

Brønnøy kommune

18.04.17

Firma: Brønnøy kommune

Vestre Toten kommune

18.04.17

Firma: Vestre Toten kommune

Samferdselsdepartementet

18.04.17

Firma: Samferdselsdepartementet

Fylkesmannen i Rogaland

07.04.17

Firma: Fylkesmannen i Rogaland

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

06.04.17

Firma: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Åseral kommune

06.04.17

Firma: Åseral kommune

Kystverket

06.04.17

Firma: Kystverket

Lindesnes kommune

05.04.17

Firma: Lindesnes kommune

IUA Bergen kommune

05.04.17

Firma: IUA Bergen kommune

Marnardal kommune

04.04.17

Firma: Marnardal kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

04.04.17

Firma: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

03.04.17

Firma: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

IUA Sør-Rogaland: Ekstra bemerkelse

31.03.17

Firma: IUA Sør-Rogaland

Brann og redning: Høringsuttalelse

30.03.17

Firma: Brann og redning

Larvik kommune

29.03.17

Firma: Larvik kommune

Rogaland brann og redning IKS

29.03.17

Firma: Rogaland brann og redning IKS

IUA Sør-Troms

29.03.17

Firma: IUA Sør-Troms

Rogaland brann og redning IKS: Høringsuttalelse

28.03.17

Firma: Rogaland brann og redning IKS

Rogaland brann og redning IKS: Høringsuttalelse

28.03.17

Firma: Rogaland brann og redning IKS

Bømlo kommune

28.03.17

Firma: Bømlo kommune

Finnmark fylkeskommune

28.03.17

Firma: Finnmark fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

27.03.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Vestvgåøy kommune: Høringskommentar

27.03.17

Firma: Vestvgåøy kommune

Mandal kommune

24.03.17

Firma: Mandal kommune

Skedsmo kommune: Høringsuttalelse

10.03.17

Firma: Skedsmo kommune

Namdal IUA

07.03.17

Firma: Namdal IUA

Røyrvik kommune: Høringssvar

28.02.17

Firma: Røyrvik kommune

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

15.02.17

Firma: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

16.01.17

Firma: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Tema

Relaterte lenker