Foreslår ny forskrift om kommunal beredskap (2016/11111)

Miljødirektoratet sender forslag til nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning på høring. Bakgrunnen for forslaget er et behov for å tydeliggjøre kravene til den kommunale beredskapen etter forurensningsloven.

Forslaget til nytt kapittel 18A i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning tar sikte på å spesifisere kommunal beredskapsplikt nærmere. Forskriften skal etablere en klar avgrensning mot privat og statlig beredskap mot akutt forurensning.

Den skal videre bidra til samordning av den kommunale beredskapen mot akutt forurensing med privat og statlig beredskap i det nasjonale beredskapssystemet. I kapittelet innføres en plikt til å organisere kommunal beredskap mot akutt forurensning gjennom interkommunalt samarbeid.

Forskriftsregulering av kommunal beredskap mot akutt forurensning skal sikre enhetlig praksis ved at alle landets kommuner får samme krav, samt gjøre det klarere både for statlige myndigheter og kommunene selv hva som forventes av kommunene.

Høringen gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til nytt kapittel 18A i forurensningsforskriften, samt utdypende kommentarer til de foreslåtte endringene. Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Vi ber om kommentarer til forlaget innen 1. april 2017.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker