Foreslår implementering av nye EU-bestemmelser om støyberegning (2016/11222)

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide høringsnotat om implementering av direktiv (EU) 2015/996 i forurensningsforskriften. Denne EU-reguleringen setter krav til beregningsmetodikk for vurdering av utendørs støy, og innebærer etablering av felles metodisk grunnlag for støykartlegging i Europa. Bestemmelsene foreslås implementert i Norge ved endring av forurensningsforskriften kapittel 5.

Medlemslandene er pliktige til å bruke beregningsmetodikken beskrevet i kommisjonsdirektivet i forbindelse med strategisk støykartlegging fra og med 31. desember 2018. Dette innebærer at metodikken først vil være obligatorisk ved kartleggingen i 2022.

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i EU-direktivet. Forslaget om å gjennomføre bestemmelsene i Norge innebærer en harmonisering med EUs støyregelverk og ingen særnorske krav. Implementering av bestemmelsene forventes ikke å ha økonomiske konsekvenser av særlig betydning, utover noe økt ressursbehov for å sette seg inn i den nye metodikken og å oppfylle kravene om kartlegging. Implementering av ny beregningsmodell i eksisterende beregningsverktøy og nøkkelparametere for alle kilder vil her være noen av de aktuelle kostnadsfaktorene.

Høringsnotetet finner du i høyremenyen. Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Kommentarer til forslaget kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet.

Høringsfrist er 1. juni 2017.

Kontakt

Seniorrådgiver Kaisa Gjertsen 

Senioringeniør Karl Rickard Persson

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Multiconsult

23.06.17

Firma: Multiconsult

Statens vegvesen

06.06.17

Firma: Statens vegvesen

Tema

Relaterte lenker