Foreslår endringer i biocidforskriften (2017/3236)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre fire EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt fire rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden disse rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 31. mai 2017.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Statens legemiddelverk: høringssvar

16.05.17

Firma: Statens legemiddelverk

Samferdselsdepartementet

25.04.17

Firma: Samferdselsdepartementet

Tema

Relaterte lenker