Foreslår endring i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (2018/1958)

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag til endring i forskrift 30. mai 2014 nr. 677 om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Forslaget er knyttet til reglene om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

Det foreslås en revidering av forskriften og tilhørende retningslinjer for å tydeliggjøre vilkårene for erstatning. For å sikre enhetlig praksis ved utmåling av erstatning, foreslås det en forenkling og forskriftsfastsettelse av den metoden som i dag brukes i forvaltningen. Forslaget innebærer også en justering av nivå for erstatningens størrelse.

Høringsfrist er 15. mai 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer elektronisk til post@miljodir.no eller skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2018/1958.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Kategori