Foreslår endring i biocidforskriften (2018/13630)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt en ny rettsakt som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsakten er EØS-relevant og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. Rettsakten sendes på høring før den er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsakten.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 31. januar 2019.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker