Foreslår endring av produktforskriften kapittel 6a (2018/7071)

Miljødirektoratet foreslår å endre kapittel 6a i produktforskriften for å etablere kontroll med import av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen.

Videre foreslår Miljødirektoratet at produktforskriftens kapittel 6a også skal omfatte Svalbard. Høringsfrist er 6. november 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

12.11.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Høringssvar fra NVE

06.11.18

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Novema kulde: Høring 6a 2018/7071

31.10.18

Firma: Novema kulde

Relaterte lenker