Foreslår å oppheve hjorteviltforskriften § 30 (2018/1218)

Miljødirektoratet foreslår å oppheve § 30 om kontrollkortordning for villreinjakt i forskrift 8. januar 2016 om forvaltning av hjortevilt.

Miljødirektoratet mener at funksjonen kontrollkortet har hatt bør ivaretas av elektroniske løsninger og andre eksisterende ordninger.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er viktig for Miljødirektoratet å få inn alle relevante vurderinger og meninger om endringen, både dersom forslaget støttes, og negative konsekvenser som tilsier at det ikke støttes.

Vi oppfordrer relevante aktører til å oppsummere innspill fra egne medlemmer slik at det kommer en samlet uttalelse fra for eksempel villreinutvalg og andre relevante organisasjoner.

Høringsfrist er 15. mars 2018. En eventuell opphøring av § 30 kan skje kort tid etter dette.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker