Foreslår å heve strafferammen i svalbardmiljøloven (2014/1164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag om endring i svalbardmiljøloven. Det foreslås at strafferammen i svalbardmiljøloven § 99 andre punktum heves fra fengsel i 3 år til fengsel i 5 år.

Endringen har sammenheng med forslag av 8.12.2017 om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven, der det bl.a. er foreslått å heve strafferammen i naturmangfoldloven § 75 andre ledd (grov overtredelse) til fengsel i 5 år.

Lenke til høringsnotatet av 8.12.2017

Høringsinstanser som vil gi høringsuttalelse både til forslaget av 8.12.2017 og til forslaget her, oppfordres til å gjøre dette i én samlet høringsuttalelse.

Høringen gjennomføres elektronisk. Skjema for å gi høringsinnspill finner du nedenfor. I høyremenyen finner du høringsnotat og liste over høringsinstanser. Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill.

Det er også mulig å sende høringsinnspill skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. mars 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kategori