Wintershall søker om produksjon på Maria (2016/2747)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til produksjon på Maria i Norskehavet.

Maria er lokalisert i Norskehavet i PL475, ca. 20 kilometer øst for Kristin og ca. 45 kilometer sør for Heidrun. Feltet ligger omlag 160 kilometer fra Frøya og 200 kilometer fra Tjeldbergodden.

Maria er bygd ut med to havbunnsrammer som blir knyttet til installasjonene Kristin, Heidrun og Åsgard B. Brønnstrømmen fra Maria vil gå til Kristin-plattformen for prosessering, mens vann til injeksjon i reservoaret kommer fra Heidrun-plattformen. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via Tyrihans D. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og lasting til skytteltankere. Gassen vil bli eksportert gjennom Åsgard transportsystem til Kårstø.

Wintershalls søknad omfatter bruk og utslipp av hydraulikkvæske og kjemikalier benyttet for inspeksjon, vedlikehold og eventuelt brønnintervensjoner. Det søkes om forbruk av kjemikalier i alle fargekategorier, mens omsøkt utslipp kun omfatter kjemikalier i grønn og gul kategori. Søknaden om tillatelse dekker også utslipp til luft fra fartøy som er aktive på Mariafeltet og forslag til beredskap for feltet.

Forbruk og utslipp av kjemikalier knyttet til produksjon på Maria som skjer på Kristin, og eventuelt Heidrun og Åsgard B vil være dekket av tillatelsene som hører til disse feltene, og Statoil som operatør er pliktig til å sørge for at disse oppdateres.

Oppstart av produksjonen er estimert å skje mot slutten av 2017. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 8. september 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverkets beredskapssenter

12.09.17

Firma: Kystverkets beredskapssenter

Fiskeridirektoratet

12.09.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

12.09.17

Firma: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedtak

Tema

Relaterte lenker