Wintershall søker om forlate brønnhodet på Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse til å  forlate brønnhodet på letebrønnen Balderbrå i Norskehavet permanent.

Balderbrå ble boret i Norskehavet, på 1219 meters dyp og er plugget i henhold til NORSOK D-10. I siste fase lyktes riggen ikke å kutte brønnhodet med konvensjonelle metoder, og Wintershall besluttet å avslutte aktiviteten uten å ha fjernet brønnhodet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 11. mai 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker