Wintershall søker om endring i produksjon på Brage (2016/1946)

Wintershall søker om en rekke endringer i forbruk og utslipp av kjemikalier i svart og rød kategori på Bragefeltet i Nordsjøen.

Wintershall søker blant annet om at bruk og utslipp av smøreoljer som benyttes i neddykkede sjøvannspumper i caissoner på Brage blir omfattet av tillatelsen. Årlige utslipp av smøreoljene ved normal drift av pumpene er estimert til 400 kg stoff i svart kategori og 75 kg stoff i rød kategori.

Wintershall søker dessuten om å nedjustere det årlige utslippet av vannbehandlingskjemikaliet WT 1099 og å inkludere dette blant kjemikaliene i rød kategori som er tillat brukt på Brage på bakgrunn av at kjemikaliet har endret fargekategori fra gul til rød.

Øvrige omsøkte endringer omfatter forbruk av gjengefett i svart kategori i en operasjon per år ved bruk av 7 ⅝” liner og bruk av voksinhibitor.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. januar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Fiskarlag

05.02.18

Firma: Norges Fiskarlag

Fiskeridirektoratet

02.02.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker