Wintershall søker om boring av letebrønn Marisko (2017/12200)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse med boring av letebrønn 6706/6-2 Marisko i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 4. desember 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

09.10.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

13.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

05.12.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker