Wellesley søker om boring av Balcom (2018/12038)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley Petroleum om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 25/1-13 Balcom i sentrale del av Nordsjøen. Brønnen vil bli boret med den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Arctic. Tidligste oppstart er i midten av februar 2019.

Primært formål med brønnen er å undersøke tilstedeværelse av hydrokarboner i reservoaret, ta kjerneprøver dersom hydrokarboner er tilstede og utføre brønntest for å vurdere reservoarkvalitet. Brønnen er lokalisert i sentrale del av Nordsjøen, 17 km sør for Frigg A og omtrent 153 km fra norskekysten (Gisøya). 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. desember 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker