Statoil søker om utslipp ved utskifting av stigerør på Snorre og Vigdis (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i forbindelse med utskifting av tre stigerør på Snorre og Vigdis i Nordsjøen.

Statoil planlegger å utføre operasjonen i august 2017 og søker om å få slippe ut 16,87 kg stoff i rød kategori og 0,13 kg stoff i svart kategori. I forbindelse med frakopling og fjerning av stigerør vil det gå vann til sjø. Statoil estimerer at oljekonsentrasjonen i dette kan være opptil 100 mg/l, og operatøren søker om tillatelse til å slippe dette vannet ut til sjø.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 24. april 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

18.04.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

18.04.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker