Statoil søker om utslipp av kjemikalie i rød kategori på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til utslipp i forbindelse med testing av et kjemikalie for delvis vannavstenging på Gullfaks C i Nordsjøen.

Formålet med operasjonen er ifølge Statoil å teste ut et nytt kjemisk produkt for å redusere vannproduksjonen, øke oljeproduksjonen og samtidig redusere H2S- og sandproduksjonen. Produktet heter REATREAT 1L og er klassifisert i rød kategori fordi den ikke brytes ned i miljøet.

Statoil søker om bruk av totalt 18,36 tonn, hvorav stoff i rød kategori er 643 kg. Statoil søker konservativt om å slippe ut hele forbruksvolumet fordi det er usikkert hvor mye av kjemikaliet somk vil tilbakeproduseres når brønnen igjen settes i produksjon.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker