Statoil søker om utslipp av gammel borevæske fra Snorre UPA (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av gammel borevæske i forbindelse med plugging og boring av sidesteg på brønn 34/7-10 H i Nordsjøen.

Operatøren søker om å få slippe ut 112 tonn i grønn kategori, 1,1 tonn i gul kategori, 0,7 kg i rød kategori og 0,5 kg i svart kategori til sjø. Statoil planlegger å utføre operasjonen i medio juni 2017. I tillegg søker operatøren om å få inkludere permanent plugging og forlating (P&A) –aktivitet på Snorre UPA i sin rammetillatelse.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 27. april 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker