Statoil søker om utslipp av gamle borevæsker (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i forbindelse med plugging av brønn 34/7-B-1 AH på Vigdisfeltet i Nordsjøen.

Statoil planlegger å utføre pluggeoperasjonen i mai 2017 og sende gamle brønnvæsker, som sirkuleres ut av brønnen, til land for behandling. Operatøren søker om tillatelse til å slippe væskene til sjø dersom det detekteres H2S og CO over gassenes respektive takverdier.

Statoil søker om å få slippe ut 50,7 tonn stoff i grønn kategori, 0,28 tonn stoff i gul kategori og 49,5 tonn stoff i svart kategori. Operatøren anser det som lite sannsynlig at det vil forekomme utslipp ettersom det erfaringsmessig er liten risiko for H2S fra Vigdisbrønner.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet: 2016/722

30.03.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet

28.03.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

15.03.17

Firma: Norges Fiskarlag

Vedtak

Tema

Relaterte lenker