Statoil søker om produksjon og drift på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til produksjon og drift på Aasta Hansteen i Norskehavet.

Aasta Hansteen er et gass- og kondensatfelt som ligger i Norskehavet på Vøringplatået, på om lag 1300 meters dyp. Feltet er lokalisert ca. 140 km nord for Norne og omtrent 300 km vest for Bodø.

Aasta Hansteen omfatter de tre strukturene Luva, Snefrid Sør og Haklang. En fjerde struktur, Snefrid Nord er også besluttet, og installasjon starter sommeren 2018. Feltet planlegges utbygd med i første omgang åtte brønner og en flytende sparplattform. Produksjonsperioden for Aasta Hansteen er estimert til ca. 10 år, fra tredje kvartal 2018 til 2026.

Søknaden omfatter en oversikt over planlagte operasjoner, kjemikalieforbruk og utslipp i forbindelse med drift samt oppdaterte årlige rammer for forbruk og utslipp fra bore -og brønnaktivitet etter at den første borekampanjen med åtte brønner på feltet er utført. Et høyaktivitetsår for boring og brønn vil etter at de første åtte brønnene er boret omfatte boring av inntil to brønner med sidesteg per år, tre lette brønnintervensjoner samt inspeksjons-, vedlikeholds- og pluggeoperasjoner.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. mai 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

09.05.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker