Statoil søker om oppdatert tillatelse på Kristin og Tyrihans i Norskehavet (2016/4454)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatert tillatelse etter forurensningsloven for Kristin og Tyrihans. 

Gjeldende tillatelse etter forurensningsloven for Kristin og Tyrihans, sist endret 9. desember 2014 omfatter planlagte aktiviteter i perioden 2014 til 2018. 

På grunn av innfasing av produksjon fra Mariafeltet mot slutten av 2017 eller tidlig 2018 fremskynder Statoil søknad om oppdatert tillatelse for perioden 2018 til 2022, og kombinerer den med endringene som skyldes prosessering av hydrokarbonstrømmen fra Maria.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 4. september 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema