Statoil søker om oppdatering på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt to søknader fra Statoil Petroleum AS om endringer av tillatelse til boring og produksjon på Gullfaks. Den ene gjelder en fristutsettelse, mens den andre gjelder oppdatering av kjemikalierammene på Gullfaks A og Gullfaks B i Nordsjøen.

Statoil søker om å utsette frist for å skaffe økotoksikologisk dokumentasjon for bruk av Shell Morlina S2 BL5/Aero Shell Fluid 12 på Gullfaks. Statoil har planer om å substituere til mer miljøvennlige produkter og legger fram plan for substitusjonsarbeidet.

Statoil søker videre om at bruk og utslipp av smøreoljer som benyttes i neddykkede sjøvannspumper blir omfattet av tillatelsen for Gullfaks. Årlige utslipp av smøreoljene ved normal drift av pumpene er estimert til 5 kg stoff i svart kategori og 1 kg stoff i rød kategori på Gullfaks A og 39 kg stoff i svart kategori og 4 kg stoff i rød kategori på Gullfaks B. Vi har bedt om ytterligere opplysninger mtp iboende egenskaper av de omsøkte kjemikaliene, oppgitt i brev datert 7. februar 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 13. mars 2018 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker