Statoil søker om boring på Visund Nord (2016/316)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil  Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til boreoperasjoner på Visund Nord i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. desember 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

13.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker