Statoil søker om boring og produksjon på Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt en søknad om fornyet tillatelse til boring og produksjon på Oseberg i Nordsjøen.

Søknaden omfatter følgende aktiviteter:

 • Boring, komplettering/rekomplettering, pluggeaktiviteter, brønnintervensjoner/brønnbehandling av brønner på feltet, inklusive boring av brønner på Oseberg Vestflanken 2
 • Produksjon fra feltenes reservoarer
 • Prosessering av produksjonsstrøm
 • Energiproduksjon fra turbiner, fakler og motorer med tilhørende utslipp til luft
 • Diffuse utslipp av naturgass
 • Utslipp av vannbasert borekaks/-slam
 • Utslipp av sand fra jetting
 • Forbruk og utslipp av kjemikalier
 • Utslipp av vaskevann etter tankvask
 • Rensing av oljeholdige volumer
 • Utslipp av oljeholdig vann
 • Injeksjon av borekaks, olje- og kjemikalieholdig vann
 • Avfallshåndtering
 • Beredskap mot akutt forurensning
 • Normal drift og vedlikehold

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 27. april 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

23.05.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

18.05.17

Firma: Norges Fiskarlag

Vedtak

Tema

Relaterte lenker