Statoil søker om boring av brønn Lille Prinsen (2017/11202)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 16/1-28 S Lille Prinsen i PL167 med boreriggen Deepsea Bergen i Nordsjøen.

Brønnen ligger i Nordsjøen, nordøst for Ivar Aasen og nordvest for Johan Sverdrup, på 112 m dyp.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 8. desember 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker