Statoil søker om boring av avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord (2016/7429)

Miljødirektoratet har mottatt søknad Statoil ASA om tillatelse etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord. Brønnen er lokalisert inne på Vikingbanken som er et leveområde for tobis. Statoil opplyser tidligste borestart er i november 2017. Statoil søker om å få slippe ut 1249 tonn stoff i grønn kategori, 12,5 tonn stoff i gul kategori og 2,5 tonn stoff i gul underkategori 2 til sjø samt utslipp til luft som følge av forbrenning av diesel til kraftgenerering til riggen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28.august 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet

18.09.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet

24.08.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskebåt

24.08.17

Firma: Fiskebåt

Norges Fiskarlag

24.08.17

Firma: Norges Fiskarlag

Vedtak

Tema