Spirit Energy søker om drift av Odafeltet (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy AS om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Odafeltet i Nordsjøen.

Odafeltet bygges ut som en havbunnsramme med tilknytning til Ula-plattformen for kontroll, prosessering og eksport. Produksjonen kan tidligst starte opp i første kvartal av 2019, og Oda har en forventet levetid på ti år. Lokasjonen ligger ca. 40 km vest for tobisfeltene i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. desember 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

21.12.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker